Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu

Prognozy społeczne

 • RELACJE
 • ZAKUPY
 • PRACA

JUŻ WKRÓTCE PROGNOZA

Świat

2015 r. USA
2017 r. Brazylia
2016 r. Australia
2018 r. Rosja

Polska

?

JUŻ WKRÓTCE PROGNOZA

Świat

2010 r. USA
2018 r. Brazylia
2017 r. Australia
2015 r. Rosja

Polska

?

JUŻ WKRÓTCE PROGNOZA

Świat

2005 r. USA
2018 r. Brazylia
2010 r. Australia
2007 r. Rosja

Polska

?

Zmiany społeczne na mapach

 • OCHRONA ZDROWIA
 • TURYSTYKA
 • TRANSPORT
 • NIERUCHOMOŚCI
 • MAŁŻEŃSTWA
 • ROZWODY
 • SEPARACJE
 • URODZENIA
 • BEZROBOCIE

2008

Zachorowania na grypę w 2008 r.

2018

Zachorowania na grypę w 2018 r.

2008

Turyści zagraniczni w 2008 roku

2018

Turyści zagraniczni w 2018 roku

2009

Przejazdy pasażerskie naziemną komunikacją miejską w 2009 roku

2018

Przejazdy pasażerskie naziemną komunikacją miejską w 2018 roku

2008

Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2008 roku

2018

Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2018 roku

2008

Liczba małżeństw zawartych w Polsce w 2008 r. z podziałem na województwa

2018

Liczba małżeństw zawartych w Polsce w 2018 r. z podziałem na województwa

2008

Liczba rozwodów w Polsce w 2008 r. z podziałem na powiaty

2018

Liczba rozwodów w Polsce w 2018 r. z podziałem na powiaty

2008

Liczba separacji w Polsce w 2008 r. z podziałem na województwa

2018

Liczba separacji w Polsce w 2018 r. z podziałem na województwa

2008

Liczba urodzeń żywych w Polsce w 2008 r. z podziałem na powiaty

2018

Liczba urodzeń żywych w Polsce w 2018 r. z podziałem na powiaty

2009

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w 2009 r. z podziałem na województwa

2019

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w 2019 r. z podziałem na województwa