Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu

Nie chcieliśmy się przeprowadzać, a jak będzie teraz? (Badanie IBZS)

6 kwietnia Autor: ZmianySpoleczne.pl

Instytut Badań Zmian Społecznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) zapytał na początku marca, czy Polacy planują w najbliższym czasie zmianę swojego miejsca zamieszkania. Czy podobne odpowiedzi byłyby także teraz, w czasie oczekiwanej przez większość Polaków recesji, będącej skutkiem pandemii koronawirusa?

Dobrze nam było tam, gdzie mieszkaliśmy

Na początku marca IBZS dla portalu ZmianySpoleczne.pl, zapytał Polaków, czy zamierza Pan(i) w najbliższym czasie przeprowadzić się, zmienić miejsce zamieszkania. Odpowiedzi były dość jednoznaczne – 82,95% respondentów zdecydowanie nie zamierza, a 9,21% raczej nie zamierza. Tylko nieco ponad 6% Polaków odpowiedziało, że ma zamiar się przeprowadzić, natomiast 2,48% badanych jest niezdecydowanych i być może rozważa taką decyzję.

Czy zamierza Pan(i) w najbliższym czasie przeprowadzić się, zmienić miejsce zamieszkania?

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

Wzrost bezrobocia w czasie kryzysu

Ostatni światowy kryzys z 2008 roku jeszcze przez wiele lat zbierał swoje żniwo. Również w Polsce przez lata odczuwaliśmy jego konsekwencje, między innymi poprzez wzrost bezrobocia, które wpłynęło na migrację ludności zarówno wewnątrz kraju, jak i poza jego granice. 

Lata 2007-2009 były niezwykle ciężkie dla światowej gospodarki, co miało ogromny wpływ na sytuację na rynku pracy w Polsce. Po sześciu latach spadku liczby bezrobotnych o ponad połowę (z 3,22 mln do 1,47 mln), a co za tym idzie zmniejszenia stopy bezrobocia rejestrowanego do poziomu 9,5% (w roku 2004 wynosiła ona aż 19%), w 2008 roku nastąpiło odwrócenie trendu. Wzrost bezrobocia w Polsce trwał od 2009 do 2013 roku. W tym czasie liczba bezrobotnych wzrosła do 2,16 mln osób, a stopa bezrobocia zatrzymała się na poziomie 13,4%.

Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia

Większa migracja po 2010 roku

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego największy skok bezrobocia zanotowano w 2010 roku (z 9,5% do 12,1%). Jednym z następstw tego zjawiska był wzrost migracji wewnętrznej na pobyt stały o ponad 21 tys. w 2010 roku, a także wzrost emigracji na pobyt czasowy oraz pobyt stały w 2011 roku. Na stałe z kraju wyjechało wtedy prawie 20 tys. osób, a czasowo Polskę opuściło 2 060 tys. osób. To znaczna różnica, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę rok 2010, w którym na emigrację stałą zdecydowało się 17,3 tys., a czasową 2 mln Polaków. Nie był to także pojedynczy epizod. Trend ten utrzymywał się przez kolejne lata, czyli do momentu, w którym przyrost bezrobotnych w Polsce wyhamował i mogliśmy zacząć mówić o końcu kryzysu.

Liczba osób emigrujących z Polski na stałe

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018

Liczba osób emigrujących z Polski czasowo (w mln)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Kto decydował się na stały wyjazd z kraju?

Zwiększona emigracja na pobyt stały w latach 2010-2013 dotyczyła głównie osób w wieku produkcyjnym (stanowiły one 76,64% wszystkich wymeldowań w Polsce). Polacy najczęściej decydowali się na wyjazd do państw europejskich (14,7 tys. osób) oraz do Ameryki Północnej i Środkowej (2,4 tys. osób).

Co ciekawe, w czasie kryzysu to kobiety częściej opuszczały kraj w poszukiwaniu pracy za granicą, na co wpływ miało prawdopodobnie większe bezrobocie wśród Polek niż Polaków.

Pandemia koronawirusa doprowadzi do kryzysu w Polsce

Zamknięcie Chin, wprowadzenie kontroli na granicach państw należących do strefy Schengen, zamknięcie galerii handlowych, sklepów, kawiarni czy ośrodków kultury w wielu krajach w Europie i na świecie będzie miało swoje konsekwencje. O rychłej recesji mówią zarówno ekonomiści, jak i przywódcy największych państw. Jej pierwsze oznaki od kilku tygodni widać również na polskiej giełdzie WIG20, która od 2 marca notuje wyraźny spadek.

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla portalu StanPolityki.pl, również Polacy zwiastują kryzys gospodarczy w Polsce. 56,81% badanych jest zdania, że w związku z pandemią koronawirusa polskiej gospodarce grozi recesja (26,22% wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, 30,59% „raczej tak”). Przeciwnego zdania jest 22,31% respondentów, z czego zdecydowanie z tym stwierdzeniem nie zgadza się 7% badanych. Z kolei 20,88% osób nie ma w tej kwestii zdania.

Czy Pana(i) zdaniem polskiej gospodarce grozi recesja w związku z epidemią koronawirusa?

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

Którzy Polacy obawiają się recesji?

Jak wskazuje portal StanPolityki.pl, nasze poglądy są podobne niezależnie od płci i wieku. Autorzy artykułu zauważyli natomiast, że na nasze odczucia w związku z ewentualnym kryzysem ma wpływ miejsce zamieszkania, zarobki oraz grupa zawodowa, do której należymy. Recesji najczęściej spodziewają się mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców (69,35%) i Polacy z miejscowości między 100 a 500 tys. mieszkańców (64,67%).

Odsetek osób spodziewających się recesji według miejsca zamieszkania

Kryzys przewiduje 74,66% respondentów zarabiających miesięcznie powyżej 7 tys. zł netto. Podobnie myśli 61,63% badanych o dochodach między 3,5 tys. a 4,5 tys. złotych i 58,26% Polaków, których miesięczne zarobki wynoszą 2 500 – 3 500 zł. Zdanie to podziela także 72,91% właścicieli lub współwłaścicieli firm, 64,69% uczniów i studentów oraz 60,09% dyrektorów, kierowników i specjalistów.