Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu

Polacy o robieniu zapasów w obliczu epidemii (Badanie IBZS)

24 marca Autor: Kamila Gaweł

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Zmian Społecznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza), ponad 60% Polaków nie myślało o robieniu zapasów na wypadek epidemii koronawirusa w naszym kraju. Skąd więc ten “zakupowy boom” i puste półki w sklepach?

Polacy zapasom spożywczym powiedzieli nie

Według badania IBZS przeprowadzonego dla ZmianySpoleczne.pl, aż 62,66% Polaków zadeklarowało, że nie planuje zwiększonych zakupów spożywczych na wypadek szerzenia się epidemii koronawirusa w Polsce, z czego odpowiedź “zdecydowanie nie” wskazało 35,16% badanych, a odpowiedź “raczej nie” 27,50%. 

Natomiast twierdząco na pytanie o robienie zapasów odpowiedział co piąty Polak (22,03%) – zwiększone zakupy zdecydowanie planuje 7,41% respondentów, a raczej 14,62% badanych. Zdania na ten temat nie ma 15,31% Polaków.

Czy planuje Pan(i) zwiększone zakupy spożywcze na wypadek wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce?

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

Kobiety częściej kupowałyby “na zapas”

A jak rozkładały się odpowiedzi ze względu na płeć? Zwiększone zakupy spożywcze w obliczu epidemii planowała ¼ kobiet (25,29%) i 18,39% mężczyzn. 

Podobny procent kobiet i mężczyzn (27,90% do 27,06%) raczej nie planuje robienia zapasów, natomiast zdecydowanie nie planuje więcej mężczyzn – 38,56% (przy 32,11% kobiet).

 

Zapasy planują najczęściej osoby pomiędzy 30. a 39. rokiem życia

Przyjęło się mówić, że robienie zapasów we krwi mają nasi dziadkowie – ze względu na wydarzenia historyczne i doświadczenia życiowe. Jednak tylko 10,79% osób powyżej 70. roku życia deklaruje, że w obliczu epidemii koronawirusa planuje takie zapasy żywnościowe robić. Jest to najniższy odsetek pośród wszystkich grup wiekowych. Natomiast nie ma w planach nadmiernego kupowania produktów aż 76,05% osób z grupy wiekowej 70+.

Z kolei wśród osób w wieku 60-69 lat zwiększone zakupy planuje 15,81% Polaków, a przeciwnego zdania jest 68,85% respondentów. W grupach wiekowych 40-49 lat i 50-59 lat odpowiedzi rozkładały się dość podobnie – około 25% z nich ma w planach większe zakupy spożywcze.

Co ciekawe, twierdząco na pytanie o robienie zapasów żywnościowych najczęściej odpowiadały osoby pomiędzy 30. a 39 r. ż. (30,36%), z kolei wśród najmłodszych (18-29 lat) takich osób było 22,21%.

 

Skąd więc puste półki, skoro nie myśleliśmy o robieniu zapasów?

Skoro aż tyle z nas, zwiększonych zakupów spożywczych nie planowało, to skąd te puste półki w sklepach w poprzednim tygodniu? A stąd, że wystarczy, że zobaczymy w sklepie kilka osób mających koszyki pełne zakupów i w obecnej sytuacji podświadomie zaczynamy się zastanawiać, czy my w takim razie, w obliczu sytuacji w której się znaleźliśmy, też takich zapasów nie powinniśmy mieć. I tak oto nie planując dużych zakupów, zaczęliśmy wychodzić ze sklepu z hurtowymi ilościami jedzenia. W obliczu paniki jaka zrodziła się w naszym społeczeństwie, hurtownie nie nadążały z dostawami towarów, stąd braki na półkach w minionym tygodniu.