Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu

Praca zdalna – Polacy nie są na nią gotowi. A jak inne kraje w Europie?

12 marca Autor: ZmianySpoleczne.pl

W obecnej sytuacji z powodu epidemii koronawirusa, praca zdalna może stać się koniecznością. Jednak czy Polacy są gotowi na przeniesienie swojej pracy do domu? Aż 86% z nas nigdy nie pracowało zdalnie. Według danych Eurostatu, Polska jest na 16. miejscu w Unii Europejskiej pod względem pracowników najchętniej korzystających z home office. Przoduje Holandia.

Gdzie praca zdalna jest popularna?

Przeniesienie w miarę możliwości pracy do domu – taki apel coraz częściej słyszymy ze strony rządzących, nie tylko w Polsce. Pytanie, czy społeczeństwo jest na to przygotowane? Oczywiście praca zdalna z roku na rok zyskuje coraz większą popularność – jednak niestety nie u nas.

 

Udział osób pracujących zdalnie z domu w ogólnej liczbie pracowników w 2018 r.

 

Według danych opublikowanych przez Eurostat, w 2018 r. w Polsce, odsetek zatrudnionych osób w wieku 15-64 lata, którzy zwykle pracują z domu wyniósł 4,6%. Na przestrzeni 10 lat w tym temacie nastąpił przyrost zaledwie o 0,8 p.p. Natomiast z roku na rok sukcesywnie rośnie procent osób, które czasem pracują z domu – w Polsce w 2018 r. wyniósł on 9,4%, a w 2008 r. – 7,8%. Natomiast 86,1% Polaków nigdy nie pracowało zdalnie. Na tle wszystkich krajów Unii Europejskiej nie wypadamy jednak najgorzej – bowiem średnio w UE z domu pracuje 5,2% osób. Jednak największą popularnością praca zdalna cieszy się w Holandii – tam 14,0% osób pracuje w takim trybie, a co piąty Holender czasem pracuje z domu (21,7%). Najrzadziej z pracy zdalnej korzystają Bułgarzy (zaledwie 0,3% regularnie pracuje zdalnie).

Gdzie praca zdalna w 2018 r. była najpopularniejsza w Europie?

Holandia
Finlandia
Luksemburg
Belgia
Francja
UE
Niemcy
Polska
Hiszpania
Włochy

A jak wypadają Włochy, Niemcy i Hiszpania?

Włochy, Niemcy, Hiszpania – to właśnie w tych 3 krajach sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest najpoważniejsza. Czy jeśli będzie taka konieczność, są przygotowani, by pracować z domu? Jak wynika z danych Eurostatu, najtrudniejszą sytuację w tej kwestii mają Włosi. 95% osób pracujących w tym kraju w 2018 r. nigdy nie pracowało zdalnie, a tylko 3,7% regularnie wykonuje swoją pracę w takim trybie. W Hiszpanii odsetek osób nie mających styczności z pracą z domu jest niewiele niższy – 92,5%. W Niemczech wynosi on 88,4%. Są to więc kraje, które stoją przed nie lada wyzwaniem. Należy także wziąć pod uwagę fakt, że głównym filarem gospodarki w Niemczech jest produkcja – w tym przypadku nie ma mowy o pracy z domu.

Odsetek osób nigdy nie pracujących zdalnie w 2018 r.

Rumunia
Bułgaria
Włochy
Hiszpania
Niemcy
Polska
UE

Home office popularne wśród kobiet i osób starszych

Ciekawy jest fakt, że na pracę zdalną częściej decydują się kobiety – w UE stanowią one 5,5% wśród osób pracujących (odpowiednio takich mężczyzn jest 5,0%). 

Udział kobiet i mężczyzn pracujących zdalnie w Europie w 2018 r.

5.0%
5.5%

Wydawałoby się, że to młodsze osoby chętniej korzystają z pracy w domu, a ku zaskoczeniu jest na odwrót. Odsetek osób pracujących z domu wzrasta z wiekiem. W UE zaledwie 1,8% osób w wieku 15–24 lat zwykle pracowało w domu w 2018 r., w porównaniu z 5,0% wśród osób w wieku 25–49 lat i 6,4% wśród osób w wieku 50–64 lat. Najwyższy odsetek osób w wieku 15–24 lat, które zwykle pracowały w domu, odnotowano w Luksemburgu (8,7%). Kolejnym najwyższym państwem członkowskim była Estonia (5,2%). W pozostałych kategoriach wiekowych Holandia odnotowała najwyższy odsetek osób zwykle pracujących z domu (14,9% wśród osób w wieku 25–49 lat i 17,3% wśród osób w wieku 50–64 lat). Na drugim miejscu znalazła się Finlandia (14,0% wśród osób w wieku 25–49 lat i 15,6% wśród osób w wieku 50–64 lat).

 

W których krajach najpopularniejsza była praca zdalna w 2018 r. – w podziale na wiek

 

Możemy spekulować, że wiele osób, które odnajdują się obecnie w takim trybie pracy, po pandemii będzie chciało w dalszym ciągu – w całości lub chociaż w jakiejś części – wykonywać swoje obowiązki zawodowe bez wychodzenia z domu. Czy tak rzeczywiście będzie? Zobaczymy. Zapraszamy do śledzenia naszej nowej zakładki – Polska po epidemii.