Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu

Raport “Jak zdradzają Polacy?”

14 lutego Autor: ZmianySpoleczne.pl

Zdrada to jedno z bardziej drastycznych wydarzeń w naszych relacjach, często skutkuje rozwodem, rozpadem rodziny, ma wpływ na wiele procesów społecznych. Postanowiliśmy sprawdzić co o zdradzie myślą Polacy. Raport o tym, jak zdradzają Polacy, został przygotowany przez Instytut Badań Zmian Społecznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) na zlecenie portalu ZmianySpoleczne.pl.

Dlaczego warto pytać o zdradę?

Zmiany społeczne to także zmiany dotyczące relacji pomiędzy ludźmi. Nietrudno zauważyć, że w polskim społeczeństwie coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. W 2018 r. na każde 1000 nowo zawartych małżeństw aż 326,6 zostało przerwanych. Dla porównania, w 2000 r. było ich tylko 202,6. Jedną z najbardziej radykalnych sytuacji w relacjach pomiędzy osobami będącymi w związkach (tych bardziej i mniej formalnych) jest zdrada i to ona wpływa na wiele procesów społecznych. Chcieliśmy sprawdzić co o zdradzie myślą Polacy, czy są gotowi się do niej przyznać, jak oceniają ją od strony moralnej. Czy lepiej wiedzieć o zdradzie, czy raczej ją przemilczeć? Doszliśmy do wniosku, że ten temat nie jest wystarczająco zbadany, mimo swojej wagi dlatego powstał nasz raport.

Główne wnioski z raportu

1. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z raportu jest fakt, że tylko 12% Polaków przyznało się do zdrady. Niejednoznacznej odpowiedzi udzieliło dodatkowe kilka procent badanych i zdajemy sobie sprawę, że mniej osób przyznaje się do zdrady, niż rzeczywiście zdradza. Wśród osób, które się do tego przyznają mężczyźni stanowią 61,4% (kobiety odpowiednio 38,6%). Czy oznacza to, że mężczyźni częściej zdradzają, czy częściej są w stanie się do tego przyznać?

Jak zdradzają Polacy?

 

2. Warto także zwrócić uwagę na rozkład odpowiedzi względem grup wiekowych respondentów. Można zauważyć dość ciekawą tendencję – mianowicie
im Polacy są starsi, tym są bardziej pobłażliwi w kontekście zdrady. Najmłodsza grupa respondentów (18-29 lat) zdradza najrzadziej (lub do tego najrzadziej się przyznaje) – tylko 8,8%, a dla porównania w wieku 60-69 lat odsetek zdradzających osób wynosi 16,7%. To właśnie młodzi są najbardziej radykalni w ocenie osób zdradzających. Także największy odsetek wśród najmłodszych osób uważa, że powinno się powiedzieć partnerowi/partnerce o niewierności.

                             

 

3. Przyjrzeliśmy się też odpowiedziom pod kątem deklarowanego statusu związku. Co ciekawe, nasze podejście w kontekście zdrady zmienia się po ślubie. Wtedy Polacy stają się bardziej liberalni – po ślubie tylko co drugi Polak chciałby się dowiedzieć o zdradzie swojej drugiej połówki, gdzie wśród osób zaręczonych ten odsetek wynosi 79%, a wśród osób mających chłopaka/dziewczynę 77%. Także wśród osób, które zawarły związek małżeński, największy odsetek wybaczyłby zdradę – 35% (w nieformalnym związku odpowiednio 30%, a w narzeczeństwie 16%).

Jak zdradzają Polacy?

Zdecydowanie więcej znajdziecie w naszym raporcie oraz w podcaście, w którym rozmawiamy o zdradzie wśród Polaków.