Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu

Raport "Jaka będzie Polska po epidemii?"

Raport “Jaka będzie Polska po epidemii?” przedstawia wpływ skutków epidemii na decyzje Polaków w 5 kluczowych branżach: Nieruchomościach, Ochronie zdrowia, Transporcie, Turystyce oraz Usługach bankowych. 

Na ponad 70 stronach raportu przygotowanego dla portalu zmianyspoleczne.pl, przeanalizowaliśmy zachowania Polaków oraz sprawdziliśmy, jak wpłyną na ich decyzje takie elementy, jak znaczący spadek dochodów oraz strach przed utratą pracy. Analizujemy także wyniki biorąc pod uwagę takie czynniki, jak miejsce zamieszkania, płeć oraz wiek respondentów.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Zmian Społecznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 31.03-2.04.2020 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1002 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Posłuchaj podcastu, raport do pobrania na dole strony.

1,002

respondentów podzieliło się swoimi planami.

Reorientacja na #Polskę

Polska, jako kierunek wakacyjnych wyjazdów stanie się znów podstawową destynacją. Na zagraniczne wyjazdy gotowych jest zdecydować się tylko 15% Polaków.

Zwrot ku #oszczędzaniu

30% Polaków przed epidemią korzystało najczęściej z produktów kredytowych. Teraz będzie to niecałe 17% - pozostali planują oszczędzać.

Stawiamy na #prywatne leczenie

Po epidemii chcemy w większym stopniu opierać się na prywatnej opiece zdrowotnej. 13% Polaków, którzy nie korzystali do tej pory z tej formy leczenia zamierza się do niej przekonać.

Pobierz teraz

Główne wnioski z raportu:

Będziemy więcej oszczędzać

Po epidemii zamierza oszczędzać 83% Polaków, w tym blisko 20% nie planowało tego wcześniej.

Rzadziej wyjedziemy odpocząć

Co czwarty Polak po ustąpieniu epidemii planuje wyjazd wypoczynkowy w Polsce, natomiast blisko 15% planuje odpoczynek za granicą. Zrezygnowało z wyjazdów niemal 20% Polaków.

Będziemy więcej jeździć samochodem

⅘ Polaków po epidemii jako główny środek transportu zamierza wybrać samochód, w tym 5%, osób, które przed epidemią częściej korzystały z transportu publicznego.

Zrezygnujemy z zakupów nieruchomości

Blisko co dziesiąty Polak musiał zrezygnować z zakupu nieruchomości wskutek epidemii - ¾ z tych osób deklaruje, że wskutek epidemii znacząco spadną jej dochody.

Postawimy na prywatną opiekę medyczną

Niemal 60% Polaków deklaruje, że po epidemii będzie korzystać z prywatnej opieki medycznej, w tym 13,0% nie korzystało z niej wcześniej, ale ma w planach zacząć.


Aby pobrać raport - wypełnij formularz

Udostępnij