Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu

reprywatyzacja

Człowiek - konsument 31 sierpnia

Co Polacy sądzą o prywatyzacji?