Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu

warunki mieszkaniowe

Człowiek - konsument 16 lutego

Jak Polacy oceniają swoje warunki mieszkaniowe?