Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu

zmiany nawyków konsumenckich

Człowiek - konsument 17 maja

Czym kierują się dziś Polscy konsumenci?