Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu

Tak, to mężczyźni zdradzają częściej

14 lutego

Jak pokazuje raport Instytutu Badań Zmian Społecznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza), w Polsce najczęściej zdradzają mężczyźni, mieszkańcy największych miast oraz osoby niewierzące. A kim są osoby, z którymi najczęściej zdradzamy naszego partnera bądź partnerkę?

Prawie 2/3 zdradzających to mężczyźni

Według danych IBZS blisko 12% Polaków przyznaje się do zdradzenia swojego partnera bądź partnerki, z czego 5,6% badanych zadeklarowało, że była to sytuacja jednorazowa, a 6,4% przyznało, że doszło do tego więcej niż jeden raz. Odpowiedź przeczącą na pytanie „Czy zdarzyło się Panu(Pani) zdradzić partnera/partnerkę, z którą była/jest Pan(i) w stałym związku” wskazało 84,4% respondentów. 0,9% badanych nie chciało powiedzieć, a 3,1% całkowicie odmówiło odpowiedzi na zadane pytanie.

 

mężczyźni zdradzają częściej

Zdrada a płeć, miejsce zamieszkania i zaangażowanie religijne

Zgodnie z badaniem IBZS częściej zdradzają mężczyźni (61,4% wszystkich zdrad) niż kobiety (38,6%). W największych polskich miastach współczynnik podziału płci osób, które zdradzają, jest do siebie najbardziej zbliżony i wynosi 54,6% do 45,4% dla kobiet. Największą dysproporcję widać natomiast wśród mieszkańców najmniejszych miejscowości, gdzie 73% osób zdradzających to mężczyźni.

Spośród mieszkańców miast to w największych miejscowościach odnotowano największy odsetek osób zdradzających (19,9%). Spośród mieszkańców wsi do zdrady przyznało się 11,4% mieszkańców. Wyraźnie widać, że metropolie a wraz z nimi większa anonimowość sprzyjają zdradom o wiele bardziej niż małe miejscowości, w których mieszkańcy często znają się nawzajem.

 

Najmniejszy odsetek zdradzających znajdziemy pośród osób wierzących, regularnie praktykujących (10,4%). Wśród wierzących, nieregularnie praktykujących oraz wierzących, niepraktykujących odsetek ten wynosi odpowiednio 13,1% i 13%. Z kolei co piąta osoba niewierząca zadeklarowała, że zdarzyło się jej zdradzić partnera lub partnerkę (20,3% niewierzących respondentów).

Ponad połowa Polaków zdradza ze swoimi znajomymi

Do zdrady dochodzi częściej w związkach nieformalnych niż w małżeńskich. 12,3% osób będących w związku małżeńskim przyznało, że zdradziło swojego małżonka. Wśród narzeczonych odsetek ten wzrasta do 14,8%, a u osób w związkach nieformalnych jest to już 16%.

Co ciekawe, wśród zdradzających małżonków największy odsetek stanowią osoby wierzące, regularnie praktykujące (39,0%). Pośród narzeczonych najczęściej zdradzają wierzący, nieregularnie praktykujący (37,6%), natomiast co drugi zdradzający Polak, będący w związku nieformalnym deklaruje, że jest osobą niewierzącą (54,2%).

mężczyźni zdradzają częściej

Wśród Polaków, którzy przyznają się do zdrady, ponad połowa (56%) robi to ze swoim znajomym lub znajomą. 21% badanych wskazało, że jest to współpracownik, a 18% zdradza z osobami nieznajomymi. Jedynie 3% respondentów przyznało, że zdrady dokonało z członkiem rodziny partnera bądź partnerki.

Zdrada a polityka

Korzystając ze zbliżających się wyborów prezydenckich, zapytaliśmy o temat zdrady elektoraty poszczególnych kandydatów. Spośród wyborców Andrzeja Dudy do zdrady swojego partnera/partnerki przyznało się 12,3% respondentów. W przypadku Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest to 16,3% jej elektoratu. Jednak do zdrady najczęściej przyznawali się wyborcy Roberta Biedronia. Co piąta osoba, deklarująca poparcie dla kandydata Nowej Lewicy przyznała, że zdradziła swojego partnera/partnerkę (19,2%).

 

Więcej na temat zdrady możecie dowiedzieć się z naszego raportu “Jak zdradzają Polacy?” oraz powstałego na jego podstawie podcastu.