Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu
10 grudnia

Umieralność seniorów w 2020 r. wzrosła o 30%

#śmiertelność umieralność #zgony #Zmiany Społeczne

Ostatnie artykuły

RELACJE NA PRZESTRZENI LAT

  • MAŁŻEŃSTWA
  • ROZWODY
  • SEPARACJE
  • URODZENIA
MAŁŻEŃSTWA W 2018 r. 192 443
ZAWIERANE MAŁŻEŃSTWA na 1000 ludności
38.1% cywilne
61.9% wyznaniowe
5,0 POLSKA
ogółem
4.9 5.0 4.7 5.0 5.3 5.0 5.0 4.9 5.2 5.0 5.4 5.0 4.8 4.7 5.3 4.8

Wiek nowożeńców 2018 r.

0.2%
10.9%
39.3%
34.8%
8.3%
6.5%
1.2%
23.2%
40.0%
24.5%
6.5%
4.5%
19 lat i mniej
20-24 lat
25-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50 lat i więcej
Mediana wieku osób zawierających związek małżeński po raz pierwszy
30.0
27.8

Małżeństwa na przestrzeni lat

współczynnik małżeństw
liczba zawartych małżeństw

Małżeństwa wyznaniowe i cywilne na przestrzeni lat

cywilne
wyznaniowe
ROZWODY W 2018 r. 62 843
ROZWODY na 1000 ludności
14.5% wina męża
3.3% wina żony
4.7% wina obu stron
77.5% bez winy
1,6 POLSKA
ogółem
1.9 1.6 1.5 1.5 1.6 1.3 1.8 1.5 1.2 1.5 1.5 1.8 1.4 1.7 1.7 1.9

Wiek rozwodników 2018 r.

0.7%
6.6%
37.0%
33.8%
21.9%
2.6%
11.3%
40.4%
29.6%
16.2%
24 lata i mniej
25-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50 lat i więcej
Mediana osób rozwodzących się w 2018 r.
41.4
38.9

Rozwody na przestrzeni lat

współczynnik rozwodów
liczba rozwodów
SEPARACJE W 2018 r. 1 254
SEPARACJE na 10 tys. ludności
69.0% miasto
31.0% wieś
0,3 POLSKA
ogółem
0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.5 0.4 0.2 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2

Dzieci pozostające z małżeństw separowanych w 2018 r.

Separacje na przestrzeni lat

współczynnik separacji
liczba separacji
URODZENIA ŻYWE W 2018 R. 388 178
URODZENIA ŻYWE na 1000 ludności
48.5% dziewczynki
51.5% chłopcy
10,1 POLSKA
ogółem
9.6 9.3 9.3 9.5 9.3 11.2 11.2 8.7 10.1 10.0 11.4 9.4 8.6 9.6 11.1 9.0

Płodność kobiet - urodzenia na 1000 kobiet w wieku

Urodzenia żywe na przestrzeni lat

współczynnik urodzeń
liczba urodzeń