Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu
24 kwietnia

Czas po epidemii to nie czas na kredyty i zakup nieruchomości

#5 branż #Badanie #IBZS #Koronawirus #Nieruchomości

Ostatnie artykuły

BRANŻE PRZED EPIDEMIĄ

  • NIERUCHOMOŚCI
  • OCHRONA ZDROWIA
  • TRANSPORT
  • TURYSTYKA
  • USŁUGI BANKOWE
LICZBA SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W 2018 r. 470 214
WARTOŚĆ TRANSAKCJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI W MLD ZŁ
92.1% lokale mieszkalne
7.9% lokale niemieszkalne
121 POLSKA
ogółem
12.8 4.5 5.4 4.1 2.6 11.4 27.4 1.8 3.6 2.8 12.4 9.9 1.4 3.7 11.5 5.8

Średnia cena mieszkań za m² w 2018 r. (w tys.)

Mazowieckie
Małopolskie
Pomorskie
Zachodniopomorskie
Dolnośląskie
Lubelskie
Wielkopolskie
Łódzkie
Świętokorzyskie
Kujawsko-pomorskie
Podkarpackie
Podlaskie
Opolskie
Warmińsko-mazurskie
Śląskie
Lubuskie

Sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym wg powierzchni w 2018 r.

do 40 m2
40,1-60 m2
60,1-80 m2
od 80,1 m2

Rodzaje sprzedawanych nieruchomości w 2018 r.

Lokale
Działki niezabudowane
Działki zabudowane
Nieruchomości rolne
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu
Inne nieruchomości
Prawa użytkowania wieczystego
Nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub JST

Średnia cena mieszkań za m² na przestrzeni lat

rynek pierwotny
rynek wtórny

Mieszkania oddane do użytkowania na przestrzeni lat

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
WYDATKI WOJEWÓDZTW NA ZDROWIE W 2018 r. (W MLN) 990
WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA NA MIESZKAŃCA W ZŁ
6.0% ochrona zdrowia
94.0% pozostałe wydatki
100 POLSKA
ogółem
89 94 62 64 89 78 159 72 98 111 86 100 86 85 127 75

Pracownicy medyczni w Polsce w 2018 r.

Pielęgniarki
Lekarze
Farmaceuci
Fizjoterapeuci
Położne
Lekarze dentyści
Diagności laboratoryjni

Łóżka na wybranych oddziałach szpitalnych w 2018 r. (w tys.)

Średnia wieku pielęgniarek na przestrzeni lat

średnia wieku

Zachorowania na grypę na przestrzeni lat

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB na przestrzeni lat

wydatki publiczne
wydatki prywatne
STAN TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W 2018 R. 15 478
DŁUGOŚĆ LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TYS. KM
77.9% autobusy
20.6% tramwaje
1.5% trolejbusy
58,7 POLSKA
ogółem
4.1 2.0 3.9 2.5 1.2 5.2 6.6 0.8 3.0 1.8 3.1 12.4 1.9 1.3 7.1 2.0

Przewozy pasażerów według rodzajów transportu w 2018 r.

transport samochodowy
transport kolejowy
transport lotniczy
żegluga śródlądowa
żegluga morska

Autostrady i drogi ekspresowe na przestrzeni lat (w km)

drogi ekspresowe
autostrady

Samochody osobowe na przestrzeni lat

współczynnik
liczba samochodów osobowych

Przewozy pasażerów według rodzajów transportu na przestrzeni lat (w mln)

transport samochodowy
transport kolejowy
TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE W 2018 r. 11 076
MIEJSCA NOCLEGOWE na 1 km²
37.7% obiekty hotelowe
62.3% pozostałe obiekty
2,6 POLSKA
ogółem
3.5 1.8 1.3 1.1 1.3 6.7 1.8 1.2 1.9 0.7 6.3 4.0 1.5 1.7 1.4 6.0

Wiek cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w 2018 r.

5.3%
5.9%
17.9%
27.4%
23.2%
15.0%
5.3%
9.5%
7.8%
17.7%
24.7%
20.7%
14.8%
4.8%
poniżej 15 lat
15-24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-54 lat
55-64
65 lat lub więcej

Odsetek turystów z poszczególnych krajów przyjeżdżających do Polski w 2018 r.

Zagraniczne podróże Polaków w celu wypoczynkowym w 2018 r. (w tys.)

Włochy
Grecja
Chorwacja
Hiszpania
Czechy
Niemcy
Słowacja
Austria
Turcja
Węgry

Zagraniczne podróże Polaków w 2018 r. z podzialem na miesiące

podróże zagraniczne

Turystyczne obiekty noclegowe na przestrzeni lat

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Podróże turystyczne Polaków w wieku 15 lat i więcej na przestrzeni lat (w mln)

podróże krajowe
podróże zagraniczne
BANKI W POLSCE W 2017 R. 616
LICZBA PLACÓWEK BANKOWYCH
89.8% banki spółdzielcze
10.2% banki komercyjne
11,6 tys. POLSKA
ogółem
854 632 822 680 322 979 1771 317 628 404 718 1184 334 411 1055 519

Kredyty dla sektora niefinansowego w 2018 r.

kredyty dla dużych przedsiębiorstw
kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw
kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych
kredyty konsumpcyjne dla osób prywatnych

Liczba zatrudnionych w polskim sektorze bankowym na przestrzeni lat

2013
2014
2015
2016
2017

Liczba banków w Polsce na przestrzeni lat

banki komercyjne
banki spółdzielcze