Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu

Zdrada łatwiejsza do zaakceptowania po ślubie

14 lutego Autor: ZmianySpoleczne.pl

W badaniu Instytutu Badań Zmian Społecznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) przeprowadzonym na zlecenie portalu ZmianySpoleczne.pl sprawdziliśmy, jak Polacy postrzegają zdradę, czy są w stanie ją wybaczyć, czy chcą o niej wiedzieć i jak wpływa to na nasze relacje.

Zdradą dzielimy się po równo

Wśród Polaków dominuje przekonanie, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni zdradzają w równym stopniu (uznało tak aż 75% badanych), chociaż, jak pokazuje artykuł “Tak, to mężczyźni zdradzają częściej” to jednak mężczyźni częściej dopuszczali się niewierności.

Jeżeli jednak już wskazywano częściej zdradzającą płeć, dominowali mężczyźni (19% wskazań), wobec tylko 6% uznających, że to kobiety zdradzają częściej. Co ciekawe o ile 15,3% mężczyzn było gotowych uznać, że to właśnie oni zdradzają częściej, o tyle kobiety były mniej skłonne przypisać takie zachowanie przedstawicielkom swojej płci. Zaledwie 3,6% kobiet stwierdziło, że to właśnie płeć żeńska jest mniej wierna.

Zdrada z podziałem na płeć

Z wiekiem stajemy się mniej radykalni w poglądach

Osoby, które dopuściły się zdrady, są oceniane negatywnie przez 68,24% Polaków. Uwagę przykuwa jednak szczególnie fakt, że ocena osób zdradzających, która wypływa z badania IBZS, jest zdecydowanie bardziej surowa wśród osób młodych, a wraz z wiekiem ulega złagodzeniu.

W grupie wiekowej 18-29 lat złą ocenę osobom zdradzającym wystawiło 75,57% badanych, a wskaźnik negatywnych ocen powyżej 70% osiągnięty został jeszcze wyłącznie w grupie 30-latków. Jeżeli jednak spojrzymy na osoby w wieku 40-49 lat odsetek negatywnych ocen zdrady spadł do 58,65%, a więc niemal o 17 p.p. Nie powinien dziwić z kolei fakt, że ci, którzy sami dopuszczali się zdrady, najczęściej osoby zdradzające oceniali neutralnie (51%).


Wraz z wiekiem wśród respondentów pojawia się także większe pobłażanie co do tego, czy do zdrady powinniśmy się przyznać.

O ile przekonanych do szczerości wobec partnera w tej kwestii jest aż 80,58% badanych w wieku 18-29 lat i 68,93% 30-latków to powyżej 40 roku życia przekonanie, by powiedzieć partnerowi o zdradzie, oscyluje wokół 50%. O tym, że zdecydowanie nie powinniśmy mówić partnerowi o zdradzie, najmocniej przekonani są… 70-latkowie (22,53% odpowiedzi “zdecydowanie nie” oraz 14,21% “raczej nie”).


Przekonanie o konieczności przyznania się do zdrady jest też wśród Polaków uzależnione od statusu ich relacji. O ile bowiem ci, którzy są w niesformalizowanym związku, aż w 78,58% uznali, że partner powinien poznać prawdę dotyczącą zdrady, to w przypadku małżeństw takie zdanie podzielała już tylko co druga osoba (55,77%). Nieco lepiej od małżeństw mają się w tej kwestii narzeczeni – wśród nich przekonanie o konieczności przyznania się do zdrady podziela 67,88%.

 

Po ślubie zmieniamy nasze podejście

Nikogo nie zdziwi pewnie fakt, że przekonanie o tym, że zdrada może być usprawiedliwiona, najczęściej podzielają te osoby, które same pozwoliły sobie na “skok w bok”. Niespełna 20% Polaków, którzy nie zdradzają (bądź nie przyznali się do tego w badaniu) byłoby w stanie znaleźć usprawiedliwienie dla zdrady, ale wśród tych, którzy byli niewierni, odsetek ten rośnie aż dwukrotnie.

Czy zdrada może być usprawiedliwiona?


A jak jest z naszą zdolnością do wybaczenia?

Gotowość do wybaczenia zdrady zadeklarowało 31,97% badanych Polaków, przy niemal 40%, dla których zdrada pozostaje niewybaczalna. Aż 28,27% nie było w stanie zająć stanowiska w kwestii wybaczenia zdrady. Ponownie zaobserwować możemy też fakt, że stanowczość poglądów jest cechą ludzi młodych. Wśród 20-latków zdradę wybaczyłoby tylko 22,01% z nich, a aż połowa nie byłaby do tego zdolna, ale już wśród osób powyżej 70. roku życia zdradę gotowych jest wybaczyć 44,46% z nich, trudno się dziwić, skoro to właśnie osoby starsze zdradzają częściej.

Większa skłonność do wybaczenia zdrady cechuje też tych, którzy zawarli już związek małżeński (35,3%), niż tych będących w związkach nieformalnych (29,7%), co łatwo powiązać z faktem, że małżeństwo niesie za sobą znacznie więcej, także formalnych już zobowiązań.

 

 

 

Jak się okazuje, w małżeństwie nie tylko jesteśmy bardziej skłonni zdradę wybaczać, ale też… prędzej jesteśmy gotowi o niej w ogóle nie wiedzieć.

Wśród ogółu badanych o tym, że zostali zdradzeni przez swojego partnera, chciałoby wiedzieć 59,93%, jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę odpowiedzi, w zależności od statusu relacji zobaczymy, że o ile wiedzieć chciałoby 79,32% narzeczonych, o tyle będąc po ślubie, chciałaby o zdradzie wiedzieć tylko niewiele ponad połowa badanych (54,32%).

 

 

Zdrada nie zmienia związku na lepsze

Wbrew opiniom psychologów wskazującym, że zdrada nie musi uderzyć w związek, a może pozostawić go jeszcze silniejszym, Polacy są zupełnie odmiennego zdania. 63,3% Polaków wskazało, że zdrada nie może mieć pozytywnego wpływu na związek, a odmiennego zdania była tylko ⅕ z nich.

Większą wiarę w to, że zdrada może mieć pozytywny wpływ na związek, wyrażają ci, którzy sami się jej dopuścili (32%), a ci, którzy nie zdradzali, są w tej sprawie zdecydowanie mniej optymistyczni (17%).

Zdrada i jej wpływ na związek

Po raz kolejny okazuje się też, że o ile zdaniem młodych pozytywny wpływ zdrady na związek najczęściej nie występuje (69,91% odpowiedzi “raczej nie” i “zdecydowanie nie” wśród badanych 18-29 lat), o tyle osoby starsze chętniej gotowe były przyznać, że taka zależność jest możliwa (28,52% odpowiedzi “raczej tak” i “zdecydowanie tak” wśród respondentów 70+).

 

Więcej można przeczytać w naszym raporcie „Jak zdradzają Polacy?”.