Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu

Jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową?

22 lutego

Kryzys gospodarczy, inflacja – to zagadnienia, które od kilku miesięcy zdominowały rozmowy Polaków, stając się jednym z najważniejszych tematów najbliższej kampanii wyborczej. W badaniu Instytutu Badań Zmian Społecznych dla ZmianySpoleczne.pl sprawdziliśmy co Polacy naprawdę myślą o swoich finansach i jak zmienia się postrzeganie stanu swojego konta w zależności od tego, ile zarabiają czy od wielkości miejscowości, w której mieszkają. Cały raport dostępny dla użytkowników OGB Pro

Prawie połowa Polaków jest zadowolona ze swoich finansów

W badaniu IBZS Polacy zostali poproszeni o to, aby na skali od 1 do 5 ocenili, w jakim stopniu są zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej. 45,28% z nich przyznało, że jest zadowolona (30,24% wybrało odpowiedź “Raczej zadowolony”, a 15,04% “Zdecydowanie zadowolony”). Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią była opcja “Ani zadowolony, ani niezadowolony”, którą zaznaczyło 39,37% badanych. Do niezadowolenia ze swoich finansów przyznało się 15,35% ankietowanych, z czego 7,23% jest  “Zdecydowanie niezadowolona, a 8,12% “Raczej niezadowolona”.

Zadowolenie z sytuacji finansowej

Zdecydowanie niezadowolony
Raczej niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Raczej zadowolony
Zdecydowanie zadowolony

Zadowolenie z sytuacji finansowej -suma

Niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Zadowolony

A jak na ocenę swojej sytuacji finansowej wpływa wiek? Osoby będące w przedziale wiekowym 40-49 lat, deklarują największe zadowolenie ze swojej sytuacji finansowej (49,32%), mimo że stanowią też największą grupę wiekową deklarującą niezadowolenie (19,11%). Odpowiedź ”Zdecydowanie niezadowolony” była najczęściej wybierana przez sześćdziesięciolatków – 9,02% z nich zaznaczyło tę opcję. Może zaskakiwać, że prawie 17% osób będących w najmłodszej grupie wiekowej, zadeklarowało zdecydowane zadowolenie, jednak trzeba pamiętać, że osoby do 26 r.ż., a więc znaczna część tej grupy wiekowej, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, co może powodować tak wysokie zadowolenie ze stanu swoich finansów.

Zadowolenie z sytuacji finansowej - 18-29 lat

Niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Zadowolony

Zadowolenie z sytuacji finansowej - 40-49 lat

Niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
ZadowolonyPonad 50% wyborców PiSu i PSL nie narzeka na swoją sytuację finansową

 

Największe zadowolenie spośród wszystkich elektoratów, co nie powinno być zaskoczeniem, wykazują osoby, które najbardziej popierają reformy partii rządzącej, czyli wyborcy PiSu (54,60%). Oni też najczęściej wskazywali odpowiedź –  “Zdecydowanie zadowolony” (19,21%). Podobny procent ogólnego zadowolenia (51,56%) można zauważyć wśród wyborców PSLu. Odmiennego zdania jest zaś elektorat Nowej Lewicy, który spośród wszystkich wyborców ugrupowań politycznych, najczęściej wykazywał swoje niezadowolenie (23,24%) a żadna osoba głosująca na tę partię nie jest “Zdecydowanie zadowolona” z tego, jak wygląda jej sytuacja finansowa. Jeśli chodzi o poglądy, to najbardziej niezadowolone ze stanu swojego konta, są osoby bez ukształtowanych poglądów (22,20%), wykazują oni też największe skrajne niezadowolenie (11,43%).

Zadowolenie z sytuacji finansowej - wyborcy PiS

Zdecydowanie niezadowolony
Raczej niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Raczej zadowolony
Zdecydowanie zadowolony

Zadowolenie z sytuacji finansowej - wyborcy PSL-u

Zdecydowanie niezadowolony
Raczej niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Raczej zadowolony
Zdecydowanie zadowolony

Zadowolenie z sytuacji finansowej - wyborcy Nowej Lewicy

Zdecydowanie niezadowolony
Raczej niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Raczej zadowolony
Zdecydowanie zadowolony

Zadowolenie z sytuacji finansowej - poglądy (nie wiem)

Zdecydowanie niezadowolony
Raczej niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Raczej zadowolony
Zdecydowanie zadowolony

A jak na zadowolenie ze swojej sytuacji finansowej wpływa miejsce zamieszkania? Mieszkańcy większych miast mogą liczyć na większe wynagrodzenie niż w mniejszych miejscowościach, ale równocześnie koszt życia, wynajmu mieszkań jest znacznie wyższy. Mimo to najbardziej zadowolone ze swojej sytuacji finansowej są osoby żyjące w największych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców) – 51,88%, wśród nich jest również najmniejszy odsetek niezadowolenia (9,15%), ale to mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców najczęściej wskazywali opcję “Zdecydowane zadowolenie” – 20,89%.  Jeśli chodzi o poziom niezadowolenia, widać je przede wszystkim wśród osób mieszkających w miastach 20-100 tys. mieszkańców (17,76%) oraz miast 100-500 tys. mieszkańców (17,92%). Obie te grupy wskazywały też najczęściej opcję “Zdecydowane niezadowolenie“.

Zadowolenie z sytuacji finansowej - miasto do 20 tys. osób

Zdecydowanie niezadowolony
Raczej niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Raczej zadowolony
Zdecydowanie zadowolony

Zadowolenie z sytuacji finansowej - miasto pow. 500 tys. mieszkańców

Zdecydowanie niezadowolony
Raczej niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Raczej zadowolony
Zdecydowanie zadowolony

DOŁĄCZ DO OGB PRO 360°Wykształcenie i zarobki wpływają na zadowolenie z finansów 

 

Zadowolenie ze swojej sytuacji finansowej wzrasta wraz z wykształceniem- najbardziej zadowolone są osoby z wykształceniem wyższym (52,20%), a największe niezadowolenie wykazują osoby z wykształceniem podstawowym (33,18%). Jeśli chodzi o zarobki, to największe zadowolenie odnotowaliśmy u osób zarabiających  ponad 7000 zł (74,20%) a największe niezadowolenie u osób bez dochodów (42,51%). Odsetek osób niezadowolonych z finansów wśród osób zarabiających ponad 3500 zł wynosi tylko 4,88%, wśród osób z dochodami na poziomie 2500-3500 zł prawie 15%, a wśród osób z dochodami do 2500 zł, odsetek ten wzrasta do 28,30%.

Zadowolenie z sytuacji finansowej - wykształcenie podstawowe

Zadowolenie z sytuacji finansowej - wykształcenie wyższe

Zadowolenie z sytuacji finansowej - zarobki ponad 7000 zł

Zdecydowanie niezadowolony
Raczej niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Raczej zadowolony
Zdecydowanie zadowolony

Zadowolenie z sytuacji finansowej - brak dochodu

Zdecydowanie niezadowolony
Raczej niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Raczej zadowolony
Zdecydowanie zadowolony

Zadowolenie z sytuacji finansowej -dochody do 2500 zł

Niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Zadowolony

Zadowolenie z sytuacji finansowej -dochody 2500 - 3500 zł

Niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Zadowolony

Zadowolenie z sytuacji finansowej -dochody ponad 3500 zł

Niezadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Zadowolony

Komentarz eksperta:

 

W poprzednich badaniach z okresu kwiecień-sierpień 2022 publikowanych na portalu stanpolityki.pl Polacy coraz rzadziej oceniali, że stan ich finansów się poprawi (15,08% w kwietniu, 13,16% w czerwcu i 12,44% w sierpniu. Mimo że inflacja nieco wyhamowała to wg danych Deloitte, wciąż 60% badanych mówi, że ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu względem poprzedniego roku. Według wyników badania w odniesieniu do finansów w obliczu kryzysu ponad ⅖ Polaków nie zamierzała rezygnować z dotychczasowego stylu życia.  Pozostali wskazali głównie rezygnację z wyjść kulturalnych oraz do restauracji w celu poprawy swojej płynności finansowej. Pomimo tych zawirowań w ostatnim czasie, pomału spada odsetek rodaków deklarujących, że nie mogą pozwolić sobie na wydatki “dla przyjemności”, co obserwujemy również w bieżącym badaniu, gdzie ponad 45% badanych jest zadowolona ze swojej sytuacji finansowej. Większe zadowolenie z sytuacji finansowej deklarują osoby wraz ze wzrostem wykształcenia, co ma związek z tym, że poziom wykształcenia często determinuje wysokość zarobków. Nasze badanie potwierdza to twierdzenie, ponieważ poziom zadowolenia z finansów wzrasta proporcjonalnie do wysokości zarobków. 

Edyta Dzwonkowska
Szef działu analiz OGB Pro

Więcej ciekawych danych dotyczących spojrzenia Polaków na temat oceny sytuacji finansowej znajdziecie w raporcie “Co Polacy sądzą o swojej sytuacji finansowej”, w którym zawarliśmy dogłębną analizę poglądów Polaków z podziałem na różne grupy społeczne. Raport dostępny dla użytkowników OGB Pro