Instytut Badań Zmian Społecznych Partner portalu

Kryzys

Człowiek - konsument 16 lutego

Jak Polacy oceniają swoje warunki mieszkaniowe?

Człowiek na rynku pracy 21 grudnia

Polacy na rynku pracy

Człowiek - konsument 18 października

Konsument w kryzysie – raport IBZS cz. II

Człowiek - konsument 17 października

Konsument w kryzysie – raport IBZS cz. I